Pracą Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej w Świdniku kieruje Dyrektor, któremu bezpośrednio podlegają kierownicy filii, agend oraz działów (Oddziału dla Dorosłych, Oddziału dla dzieci, Działu Instrukcyjnego, Działu Gromadzenia i Opracowywania Zbiorów, Samodzielny Referent Administracyjny, Główny Księgowy).

 

 

 

Biblioteka w Świdniku zatrudnia 21 osoby pełniących swe funkcje na 19 etatach merytorycznych oraz 2 osoby na etatach pracowników gospodarczych. W strukturze wykształcenia zdecydowana większość pracowników posiada wykształcenie wyższe. Kadra pracowników posiada przygotowanie merytoryczne do pełnienia obowiązków służbowych na obejmowanych stanowiskach.