Misją naszej Biblioteki jest popularyzacja oraz budowanie pozytywnego wizerunku w swoim środowisku lokalnym i na zewnątrz. Pragniemy ożywić środowisko czytelnicze poprzez spotkania autorskie, konkursy literackie, głośnego czytania, lekcje biblioteczne, wernisaże itd.Równie ważne jest promowanie historii, kultury i tradycji powiatu świdnickiego i Lubelszczyzny, która stanowi o poziomie świadomości mieszkańców i ich identyfikacji z naszą małą ojczyzną i Polską. Swoją działalność biblioteka prowadzi samodzielnie i we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami.

Misją świdnickiej Biblioteki jest rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury wśród mieszkańców. Zadania te realizujemy przez:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych na zewnątrz i  na miejscu (czytelnia)
 • obsługa użytkowników biblioteki na możliwie najwyższym standardzie
 • gromadzenie i dokumentowanie wiedzy o powiecie świdnickim
 • popularyzację książki i czytelnictwa w lokalnym środowisku
 • prowadzenie działalności informacyjnej, bibliograficznej i kulturalnej przez współprace:
  • z placówkami kulturalnymi jak MOK w Świdniku
  • lekcje biblioteczne (współpraca z większością przeszkoli, szkół podstawowych, ponadgimazjalnych oraz liceami)
  • z pisarzami (liczne spotkania autorskie)
  • z Uniwersytetem Trzeciego Wieku (UTW)
  • konkursy, wystawy, prelekcje
  • udział w okolicznościowych imprezach

 

Więcej o: Koncepcja

Organizacja:

Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku (M-PBP) jest instytucją kultury powołaną przez Radę Miejską Świdnika. Działalność prowadzi na podstawie aktu o jej utworzeniu i statutu nadanego przez Radę.

Nadzór ogólny nad jej działalnością sprawuje Urząd Miasta Świdnik, zaś nadzór nad zakresem zadań merytorycznych, określonych ustawą o bibliotekach, sprawuje Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie.

Więcej o: Organizacja

Aktualne statystyki za rok ubiegły w podziale na liczę wypożyczonych zbiorów, zbiorów zakupionych, liczby czytelników oraz udostępnień.

Więcej o: Rok 2018

W niniejszym dziale prezentujemy archiwalne statystyki Naszej Biblioteki.

Więcej o: Archiwum statystyk