Serdecznie zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w konkursie organizowanym w Filii nr 3 (ul. Kosynierów 6, w budynku parafialnym).
Znasz odpowiedź na literacką zagadkę - cytat, przyjdź do Filii nr 3 i weź udział w konkursie.
 
na plakacie napis Konkurs dla dzieci i młodzieży Literackie wyzwanie, obok zamyślony chłopak

REGULAMIN Konkursu „Literackie wyzwanie ”

1.    Organizatorem konkursu jest Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Anny Kamieńskiej z siedzibą przy ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik.

2.    Konkurs jest skierowany do dzieci i młodzieży z terenu miasta Świdnik oraz Powiatu Świdnickiego.

3.    Celem akcji jest rozbudzenie zainteresowań czytelniczych oraz literackich, zachęcenie do skorzystania z usług MPBP w Świdniku, promocja MPBP w Świdniku w środowisku lokalnym.

4.    Zadanie konkursowe polega na odgadnięciu tytułów oraz autorów książek, z których pochodzą zamieszczane na FB biblioteki cytaty. Za poprawną odpowiedź zapisaną na karcie odpowiedzi znajdującej się w Filii nr 3 (ul. Kosynierów 6) uczestnik otrzymuje naklejkę na karcie konkursowej.

5.    Poprawność odpowiedzi ocenia pracownik Filii nr 3

6.    Odpowiedzi należy udzielić osobiście w Filii nr 3 przy ul. Kosynierów 6.

7.    Pierwsza osoba, która danego dnia osobiście udzieli w Filii nr 3 prawidłowej odpowiedzi na zagadkę otrzyma nagrodę dnia.

8.    Konkurs trwa w terminie od 16 grudnia 2021 do 14 stycznia 2022.

9.    Zagadki w formie cytatów będą umieszczane na Facebooku MPBP w Świdniku od poniedziałku do piątku (oprócz dni świątecznych).

10. Udzielenie odpowiedzi na zagadkę z danego dnia będzie możliwe w godzinach pracy Filii nr 3, tylko w dniu kiedy zagadka się pojawiła. Odpowiedzi na zagadki z poprzednich dni nie będą brane pod uwagę.

11. Czytelnik może zgłosić swój udział w konkursie w dowolnym momencie jego trwania, z zastrzeżeniem, że nie może udzielić odpowiedzi i otrzymać naklejki za poprawne rozwiązania zagadek z poprzednich dni.

12. Uczestnicy, którzy zbiorą 10 naklejek będą uprawnieni do odebrania nagrody rzeczowej w terminie od 17 stycznia 2022, z zastrzeżeniem, iż liczba nagród jest ograniczona. Nagrody będą wydawane do wyczerpania zapasów.

13. Uczestnik, który zbierze pełen komplet naklejek  (tj. 19) otrzyma nagrodę specjalną.

14. Niezbędnym warunkiem udziału w konkursie jest:

  • Dostarczenie do Filii nr 3, w dniu zgłoszenia się do konkursu KARTY ZGŁOSZENIA wypełnionej i podpisanej przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika
  • dołączenie „Klauzuli informacyjnej RODO” (patrz załącznik KARTA ZGŁOSZENIA) podpisanej ręcznie i czytelnie przez rodzica/opiekuna prawnego Uczestnika.

15. Uczestnik akcji wyraża zgodę na rozpowszechnienie przez bibliotekę swoich danych w zakresie: imię, nazwisko.

16. Postanowienia końcowe:

 

a.    Regulamin niniejszego konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.bibliotekaswidnik.pl oraz Facebook biblioteki.

b.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości powstałe w wyniku zakłóceń sieci teleinformatycznych i treści przesyłane w Zgłoszeniu.

c.    Reklamacje związane z konkursem rozstrzyga Organizator.

d.    Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, możliwość nieprzyznania nagród oraz unieważnienia konkursu.

e.    Dane osobowe uczestników akcji będą chronione zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO). Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

f.     Nadesłane na konkurs dane osobowe uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celach marketingowych związanych z konkursem oraz wynikających
z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 06.90.631), a w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu.

g.    Poprzez udział w konkursie i przesyłając zgłoszenie Uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady konkursu zawarte w niniejszym regulaminie i akceptuje go.

 Karta zgłoszenia do konkursu; kliknij pobierz: