Biblioteka w Świdniku świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczenia międzybiblioteczne, wykonywania wydruków i kserokopii. Powyższe usługi świadczy nasza Czytelnia multimedialna MediaStrefa. Zapraszamy!

 

 

Biblioteka w Świdniku świadczy dodatkowe usługi: bibliograficzne, informacyjne, wypożyczenia międzybiblioteczne, wykonywania wydruków i kserokopii. Powyższe usługi świadczy nasza Czytelnia multimedialna MediaStrefa. Zapraszamy!

 

 

Usługi bibliograficzne

  • za przygotowanie zestawienia bibliograficznego - 0,20 zł za 1 rekord
  • za przygotowanie kserokopii materiałów bibliograficznych - do 1 rekordu 0,80 zł

Usługa internetowe

  • za pierwszą godzinę – 0 zł

Usługi informacyjne

Za sms-ową usługę informacyjną dotyczącą odbioru rezerwacji materiałów bibliotecznych – 0 zł

Wypożyczenia międzybiblioteczne

8,00 zł od jednej książki.

Usługi kserograficzne

Odbitka z materiałów czytelnika:

A4 - 0,20 zł/strona
A3 - 0,40 zł/strona

 

Odbitka ze zbiorów własnych biblioteki:
A4 - 0,20 zł/strona
A3 - 0,40 zł/strona

 

Odbitka z fotografią lub innymi elementami graficznymi:
A4 - 0,20 zł/strona
A3 - 0,40 zł/strona

Wydruki

Wydruki (wydruki monochromatyczne dostępne tylko w MediaStrefie):
1 strona A4 monochromatyczna tekstu oraz z elementami graficznymi takimi jak wykres, logo itp. - 0,30 zł
1 strona A4 kolorowa tekstu z elementami graficznymi takimi jak wykres, logo itp. - 0,30 zł

1 strona A4 - rysunek/zdjęcie (bez względu na wielkość) czarno-białe - 0,60 zł

Wydruk dwustronny kosztuje 100% drożej.