Jeśli masz dużo wolnego czasu i chęci do pomocy innym, zostań naszym wolontariuszem. Jako wolontariusz masz szansę:

  • poznać pracę biblioteki z innej strony,
  • uczestniczyć w imprezach kulturalnych,
  • dystrybucja ulotek i plakatów promujących naszą bibliotekę
  • pomagać w realizacji różnych projektów i programów biblioteki
  • poznawać interesujących ludzi,
  • prowadzić kursy komputerowe,
  • prowadzić autorskie imprezy dla dzieci, młodzieży, seniorów,
  • a przede wszystkim uczyć się nowych umiejętności.

 

Mamy szeroki wachlarz zajęć skierowany do różnych grup wiekowych. Można nas wspierać w wielu akcjach. Mile widziane osoby posiadające ciekawe umiejętności (językowe, informatyczne, plastyczne itd.)Czekamy na Twoje propozycje. Skontaktuj się z nami.

Możesz również rozwijać swoje pasje i dzielić się nimi z innymi. Zapraszamy!

 

Kto może zostać wolontariuszem?

Wolontariuszem może zostać każda osoba powyżej 13-tego roku życia, która dysponuje wolnym czasem, pozytywną energią i chęcią działania.

 

Jak zostać wolontariuszem?

Wystarczy przyjść do kierownika dowolnej naszej placówki i wyrazić chęć współpracy. Gdy zostaną ustalone zadania, należy podpisać umowę „Porozumienie o współpracy”. Jeśli wolontariuszem chce zostać osoba niepełnoletnia, musi mieć pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

 

Jakie są korzyści z wolontariatu?

Wolontariusz ma prawo otrzymania pisemnego zaświadczenia i opinii o odbytym wolontariacie, które może się przydać przy ubieganiu się o pracę. w dzisiejszych czasach dobre referencje i doświadczenie to podstawa. Inne korzyści to np. ciekawe spędzanie wolnego czasu, pomoc innym, poszerzanie zainteresowań, nowe znajomości, zdobycie doświadczenia w pracy z ludźmi.

 

Poniższy poradnik powstał w ramach projektu „Informacja dla obywateli – cybernawigatorzy w bibliotekach”, zainicjowanego przez polskich uczestników programu wymiany rządu amerykańskiego IVLP „Library & Information Science", realizowanego przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych w Polsce.

Poradnik wolontariat w bibliotece.