Dyrektor:  Piotr Jankowski

 

ul. Niepodległości 13
21-040 Świdnik
woj. lubelskie

 

  stacjonarny: 81 751 28 04

 e-mail:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Administracja: 

tel. tel.(81) 751 28 04 (tonowo przez wszystkie numery wewnętrzny – 28)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 Dyrektor zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt działalności biblioteki w Świdniku. Wspiera wszelkie kreatywne formy edukacji kulturalnej, szczególnie czytelniczej i informacyjnej;  za niezwykle ważne uważa wpływanie poprzez działania kulturalne na rozwój społeczny środowiska lokalnego.

Dyrektora powołuje i odwołuje BURMISTRZ Miasta Świdnik.

1. Dyrektor odpowiada w szczególności za:
 • realizację zadań statutowych i planów działalności Biblioteki,
 • gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem instytucji,
 • politykę kadrową,
 • właściwe warunki pracy, przestrzeganie przepisów BHP i RODO, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych powszechnie obowiązujących.
 
Dyrektor upoważniony jest do wydawania zarządzeń regulujących funkcjonowanie Biblioteki.

2. W zakresie zarządzania Dyrektor podpisuje w szczególności:
 • zarządzenia wewnętrzne, instrukcje, regulaminy i inne akty prawne o charakterze wewnętrznym,
 • decyzje i polecenia służbowe o charakterze ogólnym i organizacyjnym oraz związane z realizacją zadań Biblioteki,
 •  korespondencję zewnętrzną kierowaną do instytucji publicznych, instytucji państwowych oraz kontrahentów umów cywilnych,
 • informacje, sprawozdania i wnioski o charakterze problemowym wychodzące na zewnątrz Biblioteki,
 • sprawozdania z realizacji zadań pokontrolnych,pisma i dokumenty w sprawach należących do zakresu działania i uprawnień Dyrektora.

3. Dyrektor w rozumieniu kodeksu pracy:
 • zawiera umowy o pracę z pracownikami, podpisuje wypowiedzenia umów o pracę oraz wszelkie pisma związane ze stosunkiem pracy,
 • pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia tylko Dyrektor,
 • rozstrzyga sporne sprawy kompetencyjne pomiędzy pracownikami.
 • ustala poziom wynagrodzeń pracowników w Regulaminie Wynagradzania oraz udziela kar porządkowych pracownikom,
 • współpracuje ze związkami zawodowymi w zakresie wymaganym w powszechnie obowiązujących przepisach,
 • rozpatruje skargi i wnioski użytkowników biblioteki.