Biblioteka realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji.

Zapraszamy do poszukiwań.

strzaka prawo Katalog jest głównym źródłem informacji o zbiorach biblioteki. Jest to uporządkowany według określonych zasad spis dokumentów bibliotecznych, znajdujących się w danym zbiorze, informujący o miejscu ich przechowywania w bibliotece.

Więcej o: Katalogi

strzaka prawo W kategorii znajduje się lista bibliotek cyfrowych i otwartych repozytoriów danych.

Więcej o: Biblioteki cyfrowe

strzaka prawo  Serwis gromadzi lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej.

Przejdź do serwisu Wolne Lektury

Więcej o: Wolne książki

strzaka prawo   W niniejszej kategorii przedstawiamy dostęp do wybranych baz danych.

Więcej o: Bazy danych

strzaka prawoNasza Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne, tj. dokumenty audiowizualne, dźwiękowe, elektroniczne, kartograficzne i normalizacyjne.

Więcej o: Bibliografie