Biblioteka gromadzenie zasobów rozpoczęła w chwili powstania tj. w 1955 roku. Obecnie zasoby tradycyjne to ok. 80 tysięcy woluminów oraz bogate zasoby elektroniczne.

Publikacje naukowe i podręczniki nabywane są głównie drogą zakupu. Biblioteka pozyskuje też zbiory na drodze wymiany międzybibliotecznej oraz darów od czytelników, z wydawnictw, czy też z Urzędu Miasta w Świdniku. Nie sposób wymienić wszystkich darczyńców, warto jednak podkreślić przynajmniej udział niektórych osób i organizacji szczególnie zaangażowanych w dobór, pozyskiwanie i wzbogacanie naszej biblioteki.

 

Lista firm, które wspierają nasze działania:

 

 Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy, wpisując ich nieoceniony wkład w historię biblioteki.