Współpraca ze Stowarzyszeniem LARIX

Nasza biblioteka współpracuje od 2012 roku ze Stowarzyszeniem Larix.

 

Współpraca z BN

W lutym 2019r. Nasza biblioteka, M-PBP w Świdniku, zawarła z Biblioteką Narodową umowę o współpracy, której celem jest wykorzystanie potencjału obu bibliotek, efektywne współdziałanie w zakresie ogólnokrajowej sieci bibliotecznej oraz podjęcie prac w ramach wspólnego środowiska katalogowego.

 

M-PBP w Świdniku współpracuje z lubelskim oddziałem IPN w ramach cyklu wykładów pod nazwą "Akademia Niepodległości".

 

Nasza biblioteka podjęła współpracę z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, która zaowocowała spotkaniami pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”.

 

Każda biblioteka po części zbudowana jest z potrzeb i aspiracji środowiska, po części z marzeń i dążeń do odkrywania wszystkiego co nowe i niezwykłe, z zaangażowania i wsparcia nie tylko organizatorów i pracowników, ale także jej sympatyków, użytkowników, darczyńców i sponsorów.

Więcej o: Sponsorzy i darczyńcy