plakat zawierający napis Partyka Bibliotekarza Rodzinnego, zapraszamy na cykl spotkań z literaturą Filia nr 1

Biblioteka – mówimy tu o Filii nr 1 przy ul. Ratajczaka 7 w Świdniku, jest placówką z 45-letnią tradycją i otrzymała w 2020 roku nowe pomieszczenia w dzielnicy miasta „Polesie”. Widzimy potrzebę zapełnienia kulturalnej pustki w tej części miasta. Planowane działania pozwolą uczestnikom nawiązać relacje, wspólnie inspirować się i dzielić bogactwem tradycji rodzinnych. Zwłaszcza teraz, kiedy społeczeństwo jest izolowane.

Cykl spotkań będzie inicjował i otworzy możliwość kontynuacji działań jako stałej oferty biblioteki w kolejnych latach.

Serdecznie zapraszamy wszystkich po witaminę R jak radość oraz po zwolnienia od obowiązków domowych … na rzecz czytania książek!

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.