Informatorium to miejsce, gdzie każdy czytelnik Naszej Biblioteki może prosić o radę, w jaki sposób szukać potrzebnych materiałów lub informacji na dany temat oraz jak się poruszać po Bibliotece.

Pełniący dyżur pracownicy naszej Biblioteki ustalają razem z zainteresowanymi zakres i drogę poszukiwań, wskazują odpowiednie źródła bibliograficzne, encyklopedyczne lub słownikowe, kierują do odpowiednich komórek Biblioteki lub do innych, wyspecjalizowanych bibliotek i ośrodków informacji.

Centrum informacyjne Biblioteki (Informatorium) prowadzi następującą działalność:

 • udziela informacji katalogowych w oparciu o własne katalogi komputerowe oraz katalogi elektroniczne innych bibliotek;
 • pomaga w korzystaniu z katalogów, baz elektronicznych, programów;
 • udziela informacji bibliograficznych i faktograficznych w oparciu o własne zbiory biblioteczne oraz elektroniczne bazy danych - własne oraz innych bibliotek i instytucji;
 • opracowuje zestawienia bibliograficzne w oparciu o bazy własne oraz innych bibliotek;
 • pomaga w wyszukiwaniu informacji z zasobów Internetu;
 • pomaga w korzystaniu z usług bibliotecznych, w tym zamawianiu książek przez Internet;
 • udziela informacji bibliotecznych i katalogowych przez telefon i Internet;
 • udostępnia własne bazy katalogowe i bibliograficzne w Internecie;
 • organizuje zajęcia z przysposobienia czytelniczego, lekcje biblioteczne, oprowadzanie wycieczek;
 • wykonuje usługi: kserograficzne, skanowania (odpłatnie, zgodnie z Regulaminem);
 • tworzy "Bibliografię Powiatu Świdnickiego"

Informatorium prowadzi Czytelnia multimedialna MediaStrefa udostępniająca 7 terminali z bezpłatnym dostępem do Internetu.

 

Czytelnia Internetowa oferuje możliwość:

 • pracy z programami zainstalowanymi na stanowiskach komputerowych  (Word, Excel, Power Point);
 • korzystania z przeglądarki stron www; elektronicznych katalogów, baz danych na CD-ROMach, zbiorów zdigitalizowanych;
 • zapisywania wyników pracy na zewnętrznych nośnikach ( CD-ROM, pendrive);
 • wykonania płatnych wydruków, o ile nie jest to sprzeczne z prawem autorskim (zgodnie z Regulaminem).

Wyszukiwania internetowe powinny służyć przede wszystkim celom informacyjnym i edukacyjnym, w tym też informacji bibliotecznej i bibliograficznej.