Księgozbiór M-PBP ma charakter uniwersalny, to znaczy zawiera wydawnictwa z wszystkich dziedzin wiedzy, dla różnych grup odbiorców. Biblioteka oferuje bogate i różnorodne zbiory: książki, komiksy, czasopisma i zbiory specjalne (audiobooki, filmy, gry komputerowe i płyty muzyczne).

 

Stan księgozbioru na 31.12.2018 r. – 76 977 vol.

Szczegółowych informacji o zawartości i dostępności zbiorów dostarcza Katalog internetowy M-PBP oraz poszczególne filie (telefonicznie, pocztą elektroniczną).

Dużą cześć księgozbioru - zwłaszcza Wypożyczalni - zajmuje powojenna literatura polska i światowa.

W ostatnim okresie - wraz z rozwojem i wzrostem zainteresowań określonymi dyscyplinami naukowymi - gromadzone są nowości z zakresu ekonomii, informatyki, marketingu, prawa czy historii najnowszej.

Ogólny ilościowy podział tematyczny całego bibliotecznego księgozbioru:

  • literatura popularna i popularnonaukowa
  • literatura piękna dla dorosłych
  • literatura dziecięca

Oddział dla dzieci

Odnowiony biblioteczny Oddział dla Dzieci z 10-tysięcznym księgozbiorem posiada wypożyczalnię oraz czytelnię. Prenumerowanych jest 5 młodzieżowych czasopism. Dostęp do książek jest wolny - młody czytelnik może samodzielnie poszukiwać interesujące go książki albo skorzystać z pomocy dyżurującej bibliotekarki. Księgozbiór zawiera oprócz bajek - w tym kupowanych na bieżąco nowości - lektury i ich opracowania, encyklopedie, leksykony, słowniki, literaturę młodzieżową.

Czytelnia multimedialna MediaStrefa

Czytelnia MediaStrefa dysponuje 15 miejscami dla czytelników oraz własnym katalogiem w którym wyodrębniona jest część dla zbiorów regionalnych. Posiada wolny dostęp do regałów z bieżącą prasą, których prenumeruje ponad 20.

Są to czasopisma o bardzo różnorodnej tematyce: literackiej, kulturalnej, społeczno - politycznej, ekonomicznej i prawnej.

Zakres tematyczny księgozbioru Czytelni jest szeroki i na bieżąco aktualizowany. Stanowią go przede wszystkim wydawnictwa informacyjne, określane jako tzw. księgozbiór podręczny. Jest to wydzielony z ogółu zbiór przeznaczony do udostępniania "regulaminowo" na miejscu oraz takie z możliwością wypożyczenia na zewnątrz do 7 dni. Tworzą go: encyklopedie, słowniki rzeczowe i językowe, bibliografie ogólne, szczegółowe i retrospektywne, dzieła zbiorowe klasyków filozofii, teologii, nauki, techniki czy literatury pięknej, atlasy, różnego rodzaju plany i mapy, podstawowe wydawnictwa prawnicze - Dzienniki Ustaw i Rozporządzeń, informatory ogólne i szczegółowe, przewodniki, leksykony, kroniki. Dodatkowy zbiór tworzą wydawnictwa multimedialne: encyklopedie, kompendia wiedzy o sztuce, wydarzenia historyczne.

W czytelni do wyszukiwania służą katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, od 2010 roku mający formę elektroniczną. Prócz nich źródłem informacji są kartoteki tematyczne - osobowe, regionalne czy pojęciowe.

Czytelnia - na prośbę czytelnika - na krótki okres udostępnia niektóre woluminy na zewnątrz. Nie wypożycza się jedynie dzieł rzadkich i cennych. Realizowane jest także wypożyczanie międzybiblioteczne.

Zbiory specjalne

Odrębną część zasobów bibliotecznych, obsługiwanych także przez MediaStrefę, tworzą tzw. zbiory specjalne. Są to filmy (na płytach DVD), zbiory muzyczne oraz katalog gier PlayStation 4, z których można skorzystać tylko na miejscu. Jego dopełnieniem jest ponad 1822 jednostek inwentarzowych tzw. książki mówionej - nagrań literatury polskiej i obcej, słuchowisk oraz lektur szkolnych (w formacie Czytaka, mp3 i audio).

Zbiory regionalne

Szczególną część księgozbioru świdnickiej M-PBP stanowią wydawnictwa i dokumenty dotyczące regionu. Zgromadzono je w w MediaStrefie. Atrakcyjne są tutaj nie tylko zebrane woluminy, dokumenty rękopiśmienne i materiały, ale także archiwalne numery lokalnego Głosu Świdnika.

Zbiór Regionalny jest obszerny i kompletny dzięki darczyńcom i ofiarodawcom. Tworzą go wydawnictwa zwarte, wydawnictwa ciągłe i wydawnictwa elektroniczne. Są to materiały poświęcone w ten czy inny sposób Ziemi Lubleskiej: rękopisy, listy, biogramy znanych ludzi, oryginalne relacje korespondentów wojennych, pocztówki, cenne fotografie.

W Czytelni zgromadzona jest także spuścizna literacka patronki naszej biblioteki Anny Kamieńskiej, której twórczość jest związania ze Świdnikiem, w którym spędziła dzieciństwo i młodość.

Prócz wydawnictw zwartych Czytelnia tworzy i gromadzi też tzw. teczki tematyczne. Zawierają one wiele szczegółowych informacji i materiałów dotyczących regionu, np. obrzędy i legendy regionalne, wydarzenia kulturalne czy historyczne na przestrzeni lat, szczegółowe biogramy zasłużonych postaci, historie różnych instytucji czy plany i strategie rozwoju. Teczki uporządkowane są alfabetycznie według haseł osobowych, nazw instytucji, nazw imprezy czy wydarzeń historycznych. Teczki zawierają także rękopisy poezji, kopie książek miejscowych pisarzy, maszynopisów, dyplomów czy prac magisterskich dotyczących badań różnych problemów powiatu świdnickiego.

Na podstawie zgromadzonych w MediaStrefie materiałów i dokumentów można głęboko dotrzeć do historii regionu, ale także i współczesnych problemów społecznych, politycznych, dotyczących sfery materialnej czy duchowej.

Dostęp elektroniczny

Od  2010 roku cały księgozbiór Biblioteki Głównej M-PBP dostępny jest w wersji elektronicznej. Czytelnik może - przez stronę internetową świdnickiej biblioteki - wejść do jego elektronicznej wersji, sprawdzać w wyszukiwarce interesujące go katalogi i poszukiwać danej książki. Do chwili obecnej w pełni opracowane i dostępne są księgozbiory naszych 4 filii bibliotecznych. Nowości na bieżąco są wprowadzane tylko do bazy elektronicznej.

Sukcesywnie do elektronicznego katalogu wprowadza się pozostałe powiatowe filie biblioteczne.